Heb Eng Amh
© כל הזכויות שמורות למרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך, 2008
קונספט ועיצוב: Mixel
פיתוח: טק-קריירה, מרכז הכשרה טכנולוגי ליוצאי אתיופיה